LO ALFA-B separator lakih tečnosti

LO ALFA-B separator lakih tečnosti
 • Napravljeni od armiranog betona C35/45 XF4
 • Opremljen je sa automatskim isključivanjem izlaza
 • Izrađen je u skladu sa EN858-1,2 i sa sigurnosnim faktorom 10
 • Apsolutna čvrstoća i visoka hemijska otpornost zaštićena unutrašnjim zaštitnim slojem
 • Lako održavanje i niski troškovi rada zbog inovativnog koalescentnog filtera koji se lako može očistiti kada se nalazi u separatoru
 • Lako rukovanje zahvaljujući pouzdanom sistemu oslanjanja i izuzetno jednostavnom sklopu gornje ploče zahvaljujući gumenom zaptivku, i vijčanim spojem ploče sa rezervoarom
 • Laka montaža
 • Primena: autoputevi i putevi, benzinske stanice, parkirališta, garaže, radionice, auto perionice, tržni centri i logistički centri

Pregled sistema

PRINCIP RADA

Separatori za ulje i vodu (OWS) su napravljene od armiranog betona C35/45 XF4 sa zaštitnim slojem od poliuretana koji se sastoji od 3 sloja kako bi se osiguralo savršeno i bezbedno održavanje, povećala otpornost betona na ulje i osigurala nulta apsorpcija betona. Separator je opremljen sa automatskim isključivanjem izlaza. Koristi se za odvajanje ulja iz otpadnih voda i kišnice. Ukoliko se redovne provere i održavanja ne vrši na opremi, dugoročna funkcionalnost neće biti efikasna. Izrađen je u skladu sa EN 858-1,2 i sa sigurnosnim faktorom 10, koji pod trenutnim klimatskim uslovima podrazumeva potencijalnu zaštitu od prelivanja i potencijalnih propuštanja sadržaja u područje preko ulaza i poklopaca. Takva pojava je prilično česta, sa poddimenzionisanom opremom gde nisu ispunjeni osnovni parametri, kao što su efektivan protok, minimalna povšina separatora, kapacitet taložnika i vreme zadržavanja.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

 • Apsolutna čvrstoća i visoka hemijska otpornost zaštićena unutrašnjim zaštitnim slojem
 • Lako održavanje i niski troškovi rada zbog inovativnog koalescentnog filtera koji se lako može očistiti kada se nalazi u separatoru
 • Efikasan dizajn sa minimalnim zahtevima za ugradnju sa projektovanim unutrašnjim priborom
 • Lako rukovanje zahvaljujući pouzdanom sistemu oslanjanja i izuzetno jednostavnom sklopu gornje ploče zahvaljujući gumenom zaptivku, jednostavno napravljenom od nitrilne gume, i vijčanim spojem ploče sa rezervoarom. Ovo rešenje osigurava savršenu nepropusnost za vodu i ne zahteva dodatno zaptivanje.

PRIMENA:

 • Autoputevi i putevi
 • Benzinske stanice
 • Parkirališta, garaže, radionice
 • Auto perionice
 • Tržni centri i logistički centri
 • sva područja koja omogućuju da protok pređe najveću dopuštenu vrednost i izađe iz separatora (sa baypassom)

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
LO Alfa-B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO Alfa 8-1B
LO Alfa 10-1B
LO Alfa 15-1B
LO Alfa 20-1B
LO Alfa 30-1B
LO Alfa 40-1B
LO Alfa 50-1B
LO Alfa 60-1B
LO Alfa 70-1B
LO Alfa 80-1B
LO Alfa 100-2B
LO Alfa 125-2B
LO Alfa 150-2B
LO Alfa 160-2B
LO Alfa 175-3B
LO Alfa 200-4B
LO Alfa 250-4B