WAL mostovski slivnici

WAL mostovski slivnici

 

 

 • WAL sistem odvodnjavanja
 • Modularni sistem koji se sastoji od:
  • WAL rešetke
  • WAL glavni ram
  • WAL-ram za nadvišenje
  • WAL odvod

 

 

 

Pregled sistema

WAL-Austija sistem za odvodnjavanje mostova

WAL-Austria sistem odvodnje mostova specijalno je razvijen za sve zahteve u izgradnji mostova i odgovara važećim standardima u Austriji i celoj Evropi.

Modularni sistem

WAL-Austrija mostovski slivnici razvijeni su kao modularni sistem. To omogućava da se odvodnjavanje mosta prilagodi naknadnim povišenjima kolovoza bez oštećenja konstrukcije i izolacije ispod osnovnog okvira. Izolacija je pričvršćena između rešetke i osnovnog okvira i učvršćena vijcima. Rešetke su takođe pričvršćene u okviru pomoću šrafova.

1. Ulazna rešetka

Proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124

Materijal: liveno gvožđe sigurno pričvršćeni vijcima u okviru dostupno klasama D400 i E600.

2. Ram za nadvišenje

U slučaju novog redizajna trake ili obnove trake, ram za nadvišenje se koristi ako se mora povećati visina odvoda mosta. Opcionalni elementi od 50 mm do 160 mm.

Materijal: liveno gvožđe.

Na slici je prikazan ram za nadvišenja 160mm.

3. Glavni ram

Glavni ram fiksira izolaciju pomoću prirubnice i šrafova. Opcionalni elementi od 50-150 mm u koracima od 10 mm.

Materijal: liveno gvožđe.

Na slici je prikazan glavni ram visine 120 mm.

4. Korpa za otpad

Opcionalno korpa za otpad sprečava da sistem za odvodnjavanje bude blokiran čvrstim materijama (lišće itd.).

5. Odvod

4 varijante ispunjavaju sve moguće zahteve za izgradnju sistema za odvodnjavanje mostova. Na slici je prikazana ravna verzija sa bočnim odvodom DN100.

6. Redizajn

Odvod je betoniran u konstrukciju mosta ispod nivoa izolacije. Izolacija je pričvršćena na zaptivnu prirubnicu. Osnovni okvir se bira prema odgovarajućoj visini. Prvi sloj lepljive trake treba da viri do 10 mm iznad gornje ivice osnovnog okvira.

7. Renoviranje

Visina odvodnje mosta može se povećati pomoću produžnog okvira pre nanošenja novog sloja puta.

8. Setovi šrafova

Za sigurno pričvršćivanje pojedinih elemenata jedan na drugi dostupni su različiti setovi šrafova:

 • Set vijaka za bazni okvir
 • Set vijaka za produžne okvire različitih dužina
 • Set vijaka za rešetke

Tehnička dokumentacija

Naziv Šifra Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
Mostovski slivnik WAL 340

Mostovski slivnik WAL 336B
Mostovski slivnik WAL 336A
Mostovski slivnik WAL 335G-50
Mostovski slivnik WAL 334
Mostovski slivnik WAL 332
Mostovski slivnik WAL 332 335G 339