Opšti uslovi prodaje

Dragi klijenti,

Ovde su navedeni aktuelni i vazeci uslovi prodaje, isporuke i placanja kompanije Purator Ekotehnika d.o.o.
Oni se odnose na sve poslovne transakcije kompanije i sastavni su deo nasih ponuda.