Cevni sistemi

  • Proizvodnja 100% bez otpada, sposobnost reciklaže
  • Cevi prečnika DN150-1200, dužine 2/2,5m

» Više

  • Podnose visoka dinamička i statička opterećenja
  • Otporne na temperaturne promene, deformacije, ne gori, ne korodira
  • Dostupni i fazonski komadi

» Manje

  • Odvodne cevi od livenog gvožđa-klasični materijal za kućni odvod
  • Udovoljavaju visokim zahtevima kvaliteta života

» Više

  • Mnogi sigurnosni zahtevi-zvučna izolacija i zaštita od požara, neosetljivost na toplinu i hladnoću, jednostavna, fleksibilna montaža
  • Koriste se za najvažnije delove cevovoda u odvodnom sistemu zgrade: vertikalne cevi, cevi za skupljanje vode kao i cevi za odvod kišnice u obliku kutije

» Manje