Separatori organskih masti

 • Separatori organskih masti izrađeni u rezervoaru od armiranog betona i namenjeni su za ugradnju u zemlju
 • Proizvedene po normi EN 1825
 • Sve klase opterećenja do D400kN

» Više

 • Jednostavna i ekonomična ugradnja
 • U sastavu rezervoara i integrisani taložnik

» Manje

 • Koristi se za sakupljanje i odvajanje masnoća i biljnih masti u otpadnoj vodi pre nego što se dovede u kanalizaciju ili postrojenje za obradu
 • Lako održavanje

» Više

 • Napravljen je od armiranog betona C35/45 sa zaštitnim premazom od poliuretana
 • Isplativ dizjn
 • Prikupljanje biljnih i životinjskih masti sadržanih u otpadnoj vodi
 • Opcionalno proizvodnja netipičnih separatora
 • Najčešće se koriste u objektima za preradu mesa i proizvodnju hrane: velike narodne kuhinje, ugostiteljski objekti, dizpanzeri za hranu, kuhinje u kojima se pripremaju jela sa roštilja, mlinovi i prese ulja

» Manje

 • Samostojeći separatori masti, namenjeni za ugradnju u prostorije zaštićene od mržnjenja
 • Postavljaju se što bliže izvoru zagađenja

» Više

 • Idealni su za hotele i restorane
 • Tehnologija izrade separatora omogućava montažu ispod poda u betonsku komoru ili u slobodnom stanju

» Manje