LT ALFA separator organskih masti

LT ALFA separator organskih masti
 • Koristi se za sakupljanje i odvajanje masnoća i biljnih masti u otpadnoj vodi pre nogo što se dovede u kanalizaciju ili postrojenje za obradu
 • Napravljen je od armiranog betona C35/45 sa zaštitnim premazom od poliuretana
 • Lako održavanje
 • Isplativ dizjn
 • Prikupljanje biljnih i životinjskih masti sadržanih u otpadnoj vodi
 • Opcionalno proizvodnja netipičnih separatora
 • Najčešće se koriste u objektima za preradu mesa i proizvodnju hrane: velike narodne kuhinje, ugostiteljski objekti, dizpanzeri za hranu, kuhinje u kojima se pripremaju jela sa roštilja, mlinovi i prese ulja

Pregled sistema

Koristi se za sakupljanje i odvajanje masnoća i biljnih masti u otpadnoj vodi pre nego što se dovede u kanalizaciju ili postrojenje za obradu.

Separator masti je napravljen od armiranog betona C35/45 sa zaštitnim premazom od poliuretana kako bi se osiguralo savršeno i bezopasno održavanje, da bi se povećala otpornost betona na hemikalije koje nastaju tokom raspadanja organskog otpada, i da bi se sačuvala nulta apsorbcija betona. Otpadna voda  ulazi u separator masti preko cevovoda. Ovo je mesto gde se mast razdvaja na površini gravitacijom.

Mast se hladi u separatoru. Tokom smanjenja temperature (hlađenje), mast se očvrsne i ispliva na površinu. Prečišćena voda se ispušta u kanalizaciju putem barijere od nerđajućeg čelika a zatim kroz plastičnu cev.

Sadržaj separatora masti se obični prazni svakih 14 dana, najmanje jednom mesečno. Izmenjivač protoka vode na ulivu osigurava lako održavanje ulazne cevi. Izmenjivač je napravljen od visoko kvalitetnog čelika i može se skloniti sa zida separatora koristeći jednostavno bravu, što omogućava jednostavan pristup ulaznoj cevi.

Koristi se kao jedinica za pred čišćenje, ugrađena na posebnoj kanalizaciji sa ulaznom vodom zagađenom mastima i ostacima hrane. Predstavlja pouzdanu zaštitu za kanalizaciju od zagađenja mastima i začepljenja.

Postignut kvalitet tretirane vode: max 25mg/l ekstaktivnih supstanci u tretiranoj vodi.

SVOJSTVA:

 • Lako održavanje
 • Isplativ dizajn
 • Prikupljanje biljnih i životinjskih masti sadržanih u otpadnoj vodi
 • Opcionalno proizvodnja netipčnih separatora, plastičnih

NAMENA:

Separatori masti se najcešce koriste u objektima za preradu mesa i proizvodnju hrane:

 • Velike narodne kuhinje
 • Ugostiteljski objekti
 • Dispanzeri za hranu
 • Kuhinje u kojima se pripremaju jela sa roštilja, pecena ili pržena
 • Mlinovi i prese ulja

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
LT Alfa
LT Alfa NS 4B

LT Alfa NS 10B
LT Alfa NS 15B
LT Alfa NS 20B
LT Alfa NS 25B
LT Alfa NS 30B
LT Alfa NS 40B