Filcoten pro

Filcoten pro
 • Sistem odvodnih kanala za profesionalce, do klase opterećenja E600
 • Tri ivice na izbor: pocinkovani, nerđajući čelik ili liveno gvozdene
 • Sa fix sistemom zaključavanja i opcionalni spoj sa šrafljenjem za prozvode od livenog gvožđa
 • Različite nazivne širine, dužina kanala L=500/1000mm
 • Rešetke kanala su klase A15kN-E600kN od pocinkovanog čelika ili liveno gvozdene sa fiksnim zatvaranjem ili sa šrafljenjem
 • Ispitano prema EN 1433; CE sertifikat
 • Područje primene: kućni i kolni prilazi, parkovi, sportski tereni, parkirališta, radionice, putevi i sl. površine

Pregled sistema

BG-FILCOTEN pro je stabilan ali lagan kanal, može se prilagoditi vašim potrebama i može da izdrži opterećenja do klase E 600 (prema EN 1433). BG-FILCOTEN pro kanali su takođe dostupni kao mini verzija sa nižom ukupnom visinom.

 • Varijante: bez nagiba, izliv bez nagiba, nagib 0,5%
 • Sa integrisanom ivicom od: livenog gvožđa (G), pocinkovanom (V) i nerđajućeg čelika (E)
 • Sa fix sistemom zaključavanja i opcionalni spoj sa šrafljenjem za proizvode od livenog gvožđa.
 • Material: FILCOTEN HPC
 • Širine: NW 100, NW 150,  NW 200, NW 300, NW 400

Područja primene: platformska drenaža puta, vatrogasni pristupni put, pešačke zone, garažni prilaz, prilaz, skladište, seoski put, parking (kamion), parking (automobil), popločavanje, odmaralište, sportski objekat, garaža.

1. Čeoni poklopac

Čeoni poklopac sa izlivom DN 150
Vodu vodi kroz cev u kanalizacioni sistem
Pocinkovani/nerđajući čelik

2. Sabirno okno

Lako održavanje i čišćenje drenažnog sistema
Kofica za mulj
Zaptivni priključak cevi
Ukupna dužina 500 mm

3. Jednostavan pristup

Jednostavno čišćenje izlivne jedinice
Veliki izlivni otvor na dnu kanala
Kofica za mulj za sabirno okno
Ukupna dužina 500 mm

4. Izuzetno izdržljivo držanje u betonskoj posteljici

Bočni džepovi za sidrenje za maksimalno držanje u betonskoj posteljici
Trajno uklapanje u betonsku podlogu zahvaljujući identičnom koeficijentu linearnog širenja Savršena veza između HPC-a i betona

5. Specijalni element

Glatki bočni zid za izliv
T-komad i moguća ukrštanja
NW 100/ 150/ 200
Dužina 500 mm, visina elementa br. 5-0

6. Slivnik

Kanal sa vertikalnim izlivom
Moguć zaptivni priključak na kanalizacionu cev

7. Čeoni poklopac

Za čist kraj linije kanala
Pocinkovani/nerđajući čelik

1. Geometrija kanala/glatka površina

Optimizovana geometrija kanala i glatka površina FILCOTEN HPC osiguravaju maksimalan protok i efekte samočišćenja

2. Sigurnosni šav

Sigurnosni šav koji se može zapečatiti omogućava zaptivenu vezu između pojedinačnih segmenata.

3. Tri varijante ivica

Dostupne su ivice od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa.

4. Standardni izliv

Svako telo kanala bez unutrašnjeg nagiba ima opciju vertikalnog izliva.

5. Inovativna tehnologija proizvodnje

Inovativna FILCOTEN HPC tehnologija proizvodnje i oblikovanja omogućila je da se po prvi put dizajniraju sidreni džepovi za betonsko telo kanala, obezbeđujući još bolje prianjanje u betonskom sloju.

6. Savršena instalacija kanala

Džepovi za sidrenje obezbeđuju sigurnu vezu i sidrenje kanala u betonskoj podlozi.

7. Sigurno držanje za rešetku

Inteligentni fiKs sistem zaključavanja omogućava jednostavno brzo zaključavanje rešetke u kanalu u četiri tačke. Integrisani klinovi za sprečavanje uzdužnog pomeranja obezbeđuju dodatnu sigurnost.

8. Šrafljenje u četiri tačke

Kao alternativa fiKs sistemu zaključavanja, rešetke od livenog gvožđa u kl. D ili E (NW 300 i NW 400) mogu da se pričvrste na ivicu od livenog gvožđa sa vijcima u 4 tačke. Svi okovi se isporučuju kao komplet. Okovi su jednostavni i lako se menjaju. Kavezne matice su zamenljive i bezbedno se uklapaju u ivicu od livenog gvožđa.

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opisi
FCTpro NW100 FCTpro NW100 kanali

FCTpro NW100_rešetke  
FCT pro NW100 mini

FCTpro NW100mini
FCTpro NW100rešetke  
FCT pro NW150

FCT pro NW150_kanali
FCT pro NW150_rešetke  
FCT pro NW150 mini

FCTpro NW150 mini
FCTpro NW150_rešetke  
FCT pro NW 200

FCTpro NW200_kanali
FCTpro NW200_rešetke  
FCT pro NW200 mini

FCTpro NW200mini_kanali
FCTpro NW200_rešetke  
FCT pro NW300

FCTpro NW300_kanali
FCTpro NW300_rešetke  
FCT pro NW300 mini

FCT pro NW300 mini
FCT pro NW300_rešetke  
FCT pro NW400 FCT pro NW400