Samostalni taložnici

 • Taložnik je sačinjen od gotovih fabričkih elemenata-rezervoara od armiranog betona
 • Liveno gvozdeni poklopac, Ø600, klasa D400kN

» Više

 • Uliv/izliv na zahtev
 • Rezervoar taložnika je dodatno zaštićenspecijalnom farbom koja obezbeđuje punu hermetičnost kao i otpornost na supstance poreklom od naftnih derivata
 • Najčešća primena taložnika: spoljna parkirališta, saobraćajnice (putevi i autoputevi), benzinske stanice, automatske perionice, ručne perionice za putnička vozila, autoservisi, skladišta i proizvodni pogoni, transformatorske stanice, autootpadi

» Manje

 • Rezervoari su proizvedeni od armiranog betona C30/37
 • Veza između ploče i rezervoara zatvorena gumenom zaptivkom i vijcima

» Više

 • Vijci su vodotporni i ostaju fleksibilni
 • Rezervoari se obično prazne vozilom za kanalizaciju
 • Rezervoari opremljeni odvodima služe za skladištenje kišnice za eventualnu dalju upotrebu u navodnjavanju ili u tehničke svrhe

» Manje

 • Uređaji za taloženje čvrstih materija (šljunak, pesak…), suspendovanih čvrstih materija u kišnici koja se uliva u uređaj
 • Koriste se u sistemima za….

» Više

 • … pretretman koji prethode separatorima ulja
 • PROCES PREČIŠĆAVANJA-ulazni deflektor usmerava kišnicu da bi je sprečio da razbije sloj plutajućih nečistoća
 • Efekat čišćenja: 100mg/l ukupne suspenzije na izlazu
 • REZERVOAR: telo od betona i/ili armiranog betona, elementi od betona klase minimalno C35/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENTI: PN-EN 858, rezervoari imaju važeće tehničko odobrenje
 • SERTIFIKAT: ECO-frendly dokazuje da je ekološki prihvatljiv
 • UGRADNJA: Spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE: Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ulje/sonda za prelivanje)

» Manje