Separatori teških metala

  • Sistem se koristi svuda gde se kišnica sa saobraćajnih površina ispušta u vodna tela i gde postoje legalni zahtevi o svojstvima kišnice-pravo u podzemne vode

» Više

  • U slivnim područjima, u vodama sa vrednim ribljim fondom, u vodama koje sadrže zaštićene vodene vrste
  • Separator sadrži ViaClean filter koji je specijalno razvijen i proizveden za upotrebu u tretmanu kišnice
  • Monolitni armiranobetonski rezervoar
  • Ugrađene komponenete otporne na koroziju
  • Jednostavna tehnologija sa minimalnom potrebom za održavanjem
  • Kratko vreme ugradnje
  • Prefabrikovani komponent sistema doslednog kvaliteta

» Manje