Separatori teških metala

Separatori teških metala
 • Sistem se koristi svuda gde se kišnica sa saobraćajnih površina ispušta u vodna tela i gde postoje legalni zahtevi o svojstvima kišnice-pravo u podzemne vode, u slivnim područjima, u vodama sa vrednim ribljim fondom, u vodama koje sadrže zaštićene vodene vrste
 • Separator sadrži ViaClean filter koji je specijalno razvijen i proizveden za upotrebu u tretmanu kišnice
 • Monolitni armiranobetonski rezervoar
 • Ugrađene komponenete otporne na koroziju
 • Jednostavna tehnologija sa minimalnom potrebom za održavanjem
 • Kratko vreme ugradnje
 • Prefabrikovani komponent sistema doslednog kvaliteta

Pregled sistema

Montažni i/ili na licu mesta ugrađeni sistemi za prečišćavanje kišnice sa krovnih i sobraćajnih površina. Sistemi za prečišćava-nje kišnice štite infiltracione sisteme od kontaminacije i blokira-nja taložnim materijalima kada kišnica otiče sa površine puta. Kolko je kontaminirana kišnica zavisi od toga gde je voda pala.

Sistemi sedimentacije štite površinske vode od kontaminacije i osiguravaju da sistemi za infiltraciju kišnice ostanu funkcionalni na dugi rok. Sistemi sedimentacije filtriraju čvrste materije, čime se osigurava da voda i podzemna voda budu znatno čistije. Sistem može da se koristi svuda gde se kišnica sa saobraćajnih površina ispušta u vodna tela i gde postoje legalni zahtevi o svojstvima te kišnice. To je uvek slučaj kada se voda ispušta:

 • Pravo u podzemne vode
 • U slivnim područjima
 • U vodama sa vrednim ribljim fondom
 • U vodama koje sadrže zaštićene vodene vrste

Separator sadrži ViaClean filter, koji je specijalno razvijen i proizveden za upotrebu u tretmanu kišnice. ViaClean obezbeđuje trajnu apsorbciju i zadržavanje:

 • supstanci koje se mogu filtrirati
 • teški metali u vezanom i slobodnom obliku
 • mineralni ugljovodonici

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

 • Monolitni armiranobetonski rezervoari
 • Ugrađene komponente otporne na koroziju
 • Jednostavna tehnologija sa minimalnom potrebom za održavanjem
 • Kratko vreme ugradnje
 • Prefabrikovane komponenet sistema doslednog kvaliteta

Tehnička dokumentacija

Slični proizvodi