TETRA pravougaoni i kvadratni poklopci za šahte

TETRA pravougaoni i kvadratni poklopci za šahte

  • Poklopac i ram od nodularnog liva
  • Vodonepropusni su zbog integrisanog umetka od elastomera u ramu
  • Dvostruka opruga za zaključavanje, automatsko zaključavanje, sistem šarki-fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰, sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje
  • Klizne šine osiguravaju sigurno vraćanje poklopca
  • Svi tipovi se mogu dodatno zašrafiti zbog otpornosti na vodnepropusnost i dodatna sigurnost
  • Ergonomsko rukovanje

Pregled sistema

Serija proizvoda

Razvijajući TETRA seriju Wallner&Neubert je uspeo da definiše novi standard kvalitete za pravougaone i kvadratne šahtovske poklopce. Koristeći nodularni liv kao osnovni materijal omogućava proizvodnju šarki i brava za zaključavanje otpornosti slično čeliku kao što je nodularni liv. Završni proizvod pruža izvanredne prednosti i u kvalitetu i u rukovanju u poređenju sa poklopcima koji su dosad korišćeni. Serija TETRA proizvoda je sveobuhvatno predstavljena. Šahtovski poklopci su dostupni u klasi opterećenja A 015, B 125, C 250 i D 400. Serija proizvoda je opsega od svetlog otvora 30 x 30 cm do 100 x 100 cm. Opciono TETRA® može da bude opremljena pantografskim šarkama i oprugama pod pritiskom gasa za pomoć´ pri otvaranju (počinje od veličine 60 x 60 cm).

Sistem za automatsko zaključavanje

Pri zatvaranju poklopca se automatski i sigurno zaključavaju dvostrukom oprugom. Sistem automatskog zaključavanja omogućava nepropusnost za vodu čak i bez šrafljenja Da biste odoleli visokom dinamičkom opterećenju ili da biste osigurali otpornost na povratni protok, sve vrste TETRA® poklopaca se mogu dodatno učvrstiti bušenjem određenih otvora.

Umetanje poklopca

Konstrukcija okvira omogućava ponovo umetanje poklopca bez napora pomoć kliznih šina na površinama. Poklopac se može gurnuti i povući bez kontakta sa zaptivkom. Pored toga ova konstrukcija minimizira opasnost da poklopac padne niz otvor.


Zglobni poklopac sa sigurnosnim hvataljkom

Specijalna konstrukcija okvira i poklopca omogućava otvaranje poklopca kao što je korišćenje šarke. Ovo osigurava ekonomično rukovanje i prilikom instalacije i prilikom održavanja. Poklopac se otvara do 100°, gde stoji sigurno (standardna karakteristika svih tipova osim u dimenzijama 800×800 i 1000×1000 mm). Ovo predstavlja ogromno olakšanje za održavanje, posebno kada poklopac treba da se otvori na kratko vreme za inspekcijski nadzor. Da bi ušao u šaht, poklopac mora biti pokrenut- zatvoren na 90°, gde se lako uklanja. Sigurnosni zahvat na 80° sprečava slučajno zatvaranje.

Sigurno rukovanje

TETRA® pruža i lako i sigurno rukovanje. Automatski zaključan poklopac može ponovo biti otvoren samo od strane nadležnog osoblja i pomoć odgovarajućeg alata. Unintentio otvaranje (npr. igranjem dece) ili čak bezobzirno uklanjanje poklopca se eliminiše.

Tehnička dokumentacija

Naziv Šifra Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
Tetra TET 47-033-125

Tetra TET 48-033-400S

Tetra TET 48-044-125
Tetra TET 48-044-400S
Tetra TET 48-055-125S
Tetra TET 47-064-125
Tetra TET47-064-400S  
Tetra TET48-066-125  
Tetra TET48-066-400S  
Tetra TET47-086-125  
Tetra TET47-086-400S  
Tetra TET48-088-125  
Tetra TET48-088-400S  
Tetra TET47-106-125  
Tetra TET47-106-400S  
Tetra TET48-101-125S  
Tetra TET 48-101-400S  
Tetra TET48-101-400H