Dvorišni slivnici

Dvorišni slivnici

  • BG FILCOTEN spot
  • Napravljen od FILCOTEN HPC (Beton visoke perfomanse)
  • Uključuje mrežastu rešetku od pocinkovanog čelika sa fix sistemom-samozaključavanja
  • Sabirno okno i kofica

Pregled sistema

BG-FILCOTEN spot je prva dvorišni drenažni slivnik u BG-FILCOTEN porodici i kombinuje sve pozitivne karakteristike FILCOTEN HPC materijala. Njegova stabilna, ali lagana konstrukcija čini ga idealnim za upotrebu oko kuće i bašte gde obezbeđuje efikasnu drenažu.

Oblasti primene: prilazi garaži, vrt, parking (automobil).

Tehnički podaci:

  • Klasa opterećenja: B125, mogućnost prolaska automobile
  • Materijal: FILCOTEN HPC (Beton Visoke Perfomanse)
  • Dužina: 300mm
  • Širina: 300mm
  • Visina: 419mm I 450mm

1. Rešetka sa fiks zaključavanjem: Liveno gvozdena, premazana crnom bojom,Mrežasta rešetka  od pocinkovanog čelika

Umetnuta u okvir od livenog gvožđa

Do klase B125

2. Liveno gvozdena ivica
3. Opcionalno element za proširenje 300/300/276, sa ili bez otvora za izliv DM122
4. Spot sabirno okno, sa otvorom DN100
5. Kofica, lako održavanje
6. Izliv DN100 sa sifonom, za nepropusni spoj na
BG-FILCOTEN spot, klasa A1-mogućnost prolaska automobila
BG FILCOTEN spot, uključuje liveno gvozdenu ivicu do klase opterećanja B125

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
Dvorišni slivnici