FERROTECH slivnici

FERROTECH slivnici

 • Liveno gvozdeni podni i krovni slivnici
 • Vertikalni/horizontalni dvod
 • Bez/sa zamkom za mirise
 • Pogodno za SML priključak na cevi

 

Pregled sistema

FERROTECH – Liveno – gvozdeni podni i krovni slivnici

Karakteristike materijala:

– Telo slivnika: Sivi liv, epoksi obložen
– Prirubnički prsten: liveno gvožđe
– Gornji deo slivnika: plastika ili liveno gvožđe
– Rešetka: nerđajući čelik ili liveno gvožđe

 • Otpornost na visoke temperature do 400°
 • Visoka apsorpcija buke
 • Jednaki koeficijent toplotnog širenja sivog liva i betona osiguravaju dobro prijanjanje slivnika u konstrukciju poda.
Privremeni zaštitni poklopac

Štiti slivnik i cev od otpadaka tokom građevinskih radova.
Poklopac mora biti uklonjen pre instalacije gornjeg dela slivnika.

Plastični sifon

Sa nivoom vode od 60 mm, četvorostruko zaptivanje;
jednostavno se vadi radi čišćenja slivnika.

Preventivna zaštita od požara

FERROTECH® podni slivnici su izrađeni od materijala koji je otporan na požar.
Dodatno dvodelni slivnici mogu imati i FIRESTOP sifone. Integrisani protiv požarni uložak, testiran u skladu sa BS EN 1366, osigurava zaštitu čak i u najtežim slučajevima požara, smanjujući prolaz dima na ostale nivoe zgrade i sprečavajući prolaz kiseonika koji omogućava širenje vatre.

Uzemljenje

Svi FERROTECH dvodelni podni slivnici imaju uzemljenje.

Drenažni gumeni prsten

Gornji delovi slivnika se isporučuju sa drenažnim prstenom, koji služi za odvodnjavanje zaptivnog sloja i podešavanje gornjeg dela slivnika po visini.

Opcioni zaptivni prsten

Namenjen za slivnike koji se nalaze u oblasti sa rizikom od povratnog toka, sprečavaju oštećenje izolacije.

Varijante prirubnice

Jednodelna prirubnica za
lepljenje ili spajanje topljenjem
sa izolacijom

Dvodelna prirubnica, sa
prirubničkim prstenom, za
sigurniju fiksaciju izolacije

Podni slivnici dvodelni modularni sistem

Proizveden i testiran prema EN 1253 za različite primene u odvodnjavanju objekata.

Jednodelni podni slivnici

Proizveden prema EN 1253 sa fiksnim sifonom, dostupan i za veće klase opterećenja.

Krovni slivnici dvodelni modularni sistem

Proizveden i testiran prema EN 1253 sa gornjim delovima za različite krovove i produžetke za drugi nivo izolacije.

Primer ugradnje

Standardna ugradnja:

 • Podni slivnik sa prirubnicom
 • Izolacija se fiksira na prirubnicu lepljenjem ili zagrevanjem
 • Odgovarajuća visina gornjeg dela slivnika se dobija sečenjem tele skopskog dela. Kako bi se podesio prema orjentaciji pločica gornji deo se rotira.
Standardna ugradnja sa poboljšanim zaptivanjem:

 • Telo slivnika sa dvodelnom prirub nicom
 • Izolacija je pričvršćena na prirubni cu uz pomoć prirubničkog prstena.
 • Odgovarajuća visina gornjeg dela slivnika se dobija sečenjem tele skopskog dela. Kako bi se podesio prema orjentaciji pločica gornji deo se rotira.
Ugradnja za prekid požara:

 • Za sve dvodelne podne i krovne slivnike
 • Dodatak FIRESTOP sifon se može lako ubaciti u telo slivnika čak i zamenom standardnog sifona. Pri dostizanju temperature od 150° protivpožarni uložak se topi i blokira izliv.
Standardna ugradnja na ravnim krovovima:

 • Krovni slivnik sa dvodelnom prirubnicom
 • Produžetak može biti isečen tako da se dobije željena visina.