Separatori lakih tečnosti

 • Sastav komponenti S-II-I-P prema EN 858 (S-taložnik, II-separator II klase, I-separator I klase, P-šaht za uzorkovanje)
 • Prema normo ÖNORM B5 101

» Više

 • Sa integrisanim taložnikom (SF)
 • Sa integrisanom jedinicom za uzorkovanje
 • Svi ugrađeni delovi od plastike otporne na ulje
 • Servisni poklopac klase B125 ili D400
 • Automatsko zatvaranje na izlaznoj strani

» Manje

 • Separatori BLU MAX su obilazni (sa bypassom) velikog kapaciteta
 • Proces prečišćavanja, zasnovan na spiralnoj rotaciji, sa integrisanim unutrašnjim by-passem

» Više

 • Filteri-BLUEclear filterske podloge sa posebnom mrežastom strukturom koja osigurava visok stepen prečišćavanja, otporni na aksijalni pritisak do 130kN/m2
 • EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora za nominalni protok (Qn) potvrđen od strane Nezavisne agencije za notifikaciju
 • BLOKADA ODVODA: Automatsko zatvaranje na izlazu sa gumenom zaptivkom sprečava ulazak prljavštine u separator
 • REZERVOAR-telo od betona ili armiramog betona, elementi od betona klase minimalno C25/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENT-proizveden po normi PN-EN 858/AT
 • SERTIFIKAT-potvrđuje ECO-frendly ekološki siguran rad separatora
 • KLASA OPTEREĆENJA-sve klase opterećenja do D400kN
 • UGRADNJA-spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE-Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ule/sonda za prelivanje)
 • PRIMENA-državni putevi, lokalni putevi, pretovarna mesta, parkinzi, tržni centri

» Manje

 • Separatori PURABLUE ECO sa hidraulički optimizovanim vrtložnim kretanjem velikom brzinom koriste se za zadržavanje naftnih supstanci i suspenzija kaom uređaja bez filtera

» Više

 • PROCES PREČIŠĆAVANJA-Efikasno odvajanje frakcija zagađivača zahvaljujući primeni dva procesa u separatoru-flotacije i sedimentacije
 • FILTERI-koristi se drenažni sistem bez filtera, omogućavanja rada separatora u poplavnim područjima
 • EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora
 • REZERVOAR-telo od betona ili armiramog betona, elementi od betona klase minimalno C25/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENT-proizveden po normi PN-EN 858
 • SERTIFIKAT-potvrđuje ECO-frendly ekološki siguran rad separatora
 • KLASA OPTEREĆENJA-sve klase opterećenja do D400kN
 • UGRADNJA-spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE-Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ule/sonda za prelivanje)

» Manje

 • Separator ECOPUR/ECN je lamelni separator naftnih derivata
 • Namenjen za prečišćavanje kišnice za nominalni iznad nominalni protok (Qn=Qmax)

» Više

 • PROCES PREČIŠĆAVANJA-na temelju tehnologije lamela-posebno dizajniran filterski ormarić koji omogućava rad separatora i u poplavnim područjima
 • FILTERI-lamelni delovi ECOBlue filtera su serije ploča sa odgovarajućom površinom i sastavljeni pod uglom; alternativno se koriste filteri DQBLUE ugrađeni od PP ploča sa velikom specifičnom težinom
 • EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora
 • REZERVOAR-telo od betona ili armiramog betona, elementi od betona klase minimalno C25/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENT-proizveden po normi AT/2015-08-0097/, (ECN)
 • SERTIFIKAT-potvrđuje ECO-frendly ekološki siguran rad separatora
 • KLASA OPTEREĆENJA-sve klase opterećenja do D400kN
 • UGRADNJA-spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE-Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ule/sonda za prelivanje)

» Manje

 • Separatori velikog kapaciteta, kod kojih se dolazeće otpadne vode dele u razdelnom šahtu na nominalni protok Qn očišćen maksimalno kvalitetno

» Više

 • kao i povećani protok (od vrednosti koja prelazi Qn sve do Qmax) koji se odvodi eksternom obilaznicom (eksterni bypass)
 • Proizvedeno po normi EN858-1:2005
 • Rezervoari od armiranog betona
 • Sve klase opterećenja do D400kN
 • Spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • Moguća primena za velike vrednosti nominalnih protoka
 • Različite mogućnosti odabira zapremine integrisanog taložnika
 • Razdelni i sabirni šaht
 • Različite mogućnosti kombinacije nominalnih i maksimalnih protoka Qn i Qmax
 • Primenjuje se najčešće kod veoma velikih količina otpadnih atmosferskih voda, odnosno visokih vrednosti nominalnih i maksimalnih protoka
 • Tipične primene su infrastrukturni projekti kao mostovi, petlje, velike saobraćajnice i sl.

» Manje

 • Napravljeni od armiranog betona C35/45 XF4
 • Opremljen je sa automatskim isključivanjem izlaza
 • Laka montaža

» Više

 • Izrađen je u skladu sa EN858-1,2 i sa sigurnosnim faktorom 10
 • Apsolutna čvrstoća i visoka hemijska otpornost zaštićena unutrašnjim zaštitnim slojem
 • Lako održavanje i niski troškovi rada zbog inovativnog koalescentnog filtera koji se lako može očistiti kada se nalazi u separatoru
 • Lako rukovanje zahvaljujući pouzdanom sistemu oslanjanja i izuzetno jednostavnom sklopu gornje ploče zahvaljujući gumenom zaptivku, i vijčanim spojem ploče sa rezervoarom
 • Primena: autoputevi i putevi, benzinske stanice, parkirališta, garaže, radionice, auto perionice, tržni centri i logistički centri

» Manje

 • Apsolutna čvrstoća i visoka hemijska otpornost zaštićena unutršnjim zaštitnim slojem
 • Ne zahtevaju veliki prostor

» Više

 • Minimalni troškovi rada
 • Visoka otpornost na hemijske uticaje
 • Isplativ dizajn
 • Niski troškovi održavanja

» Manje