ECOPUR separator lakih tečnosti

ECOPUR separator lakih tečnosti
 • Separator ECOPUR/ECN je lamelni separator naftnih derivata namenjen za prečišćavanje kišnice za nominalni i znad nominalni protok (Qn=Qmax)
 • PROCES PREČIŠĆAVANJA-na temelju tehnologije lamela-posebno dizajniran filterski ormarić koji omogućava rad separatora i u poplavnim područjima
 • FILTERI-lamelni delovi ECOBlue filtera su serije ploča sa odgovarajućom površinom i sastavljeni pod uglom; alternativno se koriste filteri DQBLUE ugrađeni od PP ploča sa velikom specifičnom težinom
 • EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora
 • REZERVOAR-telo od betona ili armiramog betona, elementi od betona klase minimalno C25/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENT-proizveden po normi AT/2015-08-0097/, (ECN)
 • SERTIFIKAT-potvrđuje ECO-frendly ekološki siguran rad separatora
 • KLASA OPTEREĆENJA-sve klase opterećenja do D400kN
 • UGRADNJA-spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE-Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ule/sonda za prelivanje)

Pregled sistema

PRINCIP RADA SEPARATORA

ECOPUR/ECN separator je lamelni separator naftnih derivata namenjen za prečišćavanje kišnice i za nomilni i iznad nominalni protok (Qn=Qmax).

PROCES PREČIŠĆAVANJA: Na temelju tehnologije lamela-posebno dizajniran filterski ormarić koji omogućava rad separatora i u poplavnim područjima.

FILTERI: Lamelni delovi ECOBlue filtera su serije ploča sa odgovarajućom površinom i sastavljeni pod uglom. Alterntivo se takođe koriste filteri DQBLUE ugrađeni od PP ploča sa veoma velikom specifičnom težinom.

EFEKAT PREČIŠĆAVANJA:  ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora.

REZERVOAR: telo od betona ili armiranog betona, elementi od betona klase minimalno C35/45, W8, F150.

REFERENTNI DOKUMENT: AT/2015-08-0097/, (ECN)

SERTIFIKAT: Potvrđuje ECO-frendly ekološki i siguran rad separatora

KLASA OPTEREĆENJA: Sve klase opterećenja do D400 kN

UGRADNJA: Spoljna ugradnja / bez dodatnih građevinskih radova

OPCIJE: Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ulje/sonda  za prelivanje)

KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

 1. Poklopac odgovarajuće klase opterećenja
 2. Radi u poplavnim područjima
 3. Lamelni filter orman
 4. Ulazni deflektor
 5. Prefabrikovani rezervoar sa poklopcem
Lamelarna tehnologija se koristi za umnožavanje procesa flotacije naftnih supstanci, kao i taloženja suspenzija-ušteda prostora do 90% u poređenju sa konvencionalnim uređajima. Glavna karakteristika lamelne tehnologije koja se koristi u ECOPUR separatorima je specijalno dizajniran filterski ormarić sa lamelastim delovima, koji obezbeđuje rad separatora i u poplavnim područjima. Dok prolaze kroz ECOBLUE/DQBLUE filtere, fine čestice naftnih derivata se talože na donjim delovima lamelnih ploča-kao rezultat sile uzgona. Fine čestice ovih supstanci, podržane procesom koalescencije, kreću se nagore i usmeravaju ih na površini tečnosti. Mulj koji se nalazi u prethodno tretiranoj kišnici taloži se na dno separatora.

Tehnička dokumentacija