PURABLUE MAX/SUPERMAX separator lakih tečnosti

PURABLUE MAX/SUPERMAX separator lakih tečnosti
 • Separatori BLU MAX su obilazni (sa bypassom) velikog kapaciteta
 • Proces prečišćavanja, zasnovan na spiralnoj rotaciji, sa integrisanim unutrašnjim by-passem
 • Filteri-BLUEclear filterske podloge sa posebnom mrežastom strukturom koja osigurava visok stepen prečišćenja, otporni na aksijalni pritisak do 130kN/m2
 • EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora za nominalni protok (Qn) potvrđen od strane Nezavisne agencije za notifikaciju
 • BLOKADA ODVODA: Automatsko zatvaranje na izlazu sa gumenom zaptivkom sprečava ulazak prljavštine u separator
 • REZERVOAR-telo od betona ili armiramog betona, elementi od betona klase minimalno C25/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENT-proizveden po normi PN-EN 858/AT
 • SERTIFIKAT-potvrđuje ECO-frendly ekološki siguran rad separatora
 • KLASA OPTEREĆENJA-sve klase opterećenja do D400kN
 • UGRADNJA-spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE-Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ule/sonda za prelivanje)
 • PRIMENA-državni putevi, lokalni putevi, pretovarna mesta, parkinzi, tržni centri

Pregled sistema

PRINCIP RADA SEPARATORA

Separatori BLUE MAX su obilazni (sa bypassom) velikog kapaciteta, kod kojeg se nadolazeće vode dele u uređaju na nominalni protok Qn očišćen maksimalno kvalitetno kao i povećani protok (od vrednosti koja prelazi Qn sve do Qmax)-koja se odvodi do hidraulične obilaznice (unutrašnjeg bypassa).

PROCES PREČIŠĆAVANJA: Zasnovan na spiralnoj rotaciji, sa integrisanim unutrašnjim by-passem.

FILTERI: BLUEclear filterske podloge sa posebnom mrežastom strukturom koja osigurava visok stepen prečišćenja, otporni na aksijalni pritisak do 130kN/m2

EFEKAT PREČIŠĆAVANJA:  <1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora za nominalni protok (Qn)  potvrđen od strane Nezavisne Agencije za Notifikaciju

BLOKADA ODVODA: Automatsko zatvaranje na izlazu sa gumenom zaptivkom sprečava ulazak prljavštine u separator

REZERVOAR: telo od betona ili armiranog betona, elementi od betona klase minimalno C35/45, W8, F150.

REFERENTNI DOKUMENT: Proizvedeni po normi  PN-EN858/AT

SERTIFIKAT: Potvrđuje ECO-frendly ekološki i siguran rad separatora

KLASA OPTEREĆENJA: Sve klase opterećenja do D400 kN

UGRADNJA: Spoljna ugradnja / bez dodatnih građevinskih radova

OPCIJE: Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ulje/sonda za prelivanje)

KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

1.Poklopac odgovarajuće klase opterećenja
2.Filter kabinet sa zatvaranjem odvoda-Filter BLUEclear
3.Integrisani by-pass sa vorteks cevi
4.Prefabrikovani rezervoar sa poklopcem

 

Voda ulazi u separator specijalnom zavojnom cevi-celi tok se prečišćava. Sedimenti za taloženje koji su teži od vode, čuvaju se u taložniku. Istovremeno počinje odlaganje emulgovanih mineralnih ulja. Konstrukcija taložnika sprečava temperaturne i proticajne pikove. Preostali delovi otpadne vode sa rastvorenim mineralnim uljima odvojeni su u separatorskoj jedinici klase I pomoću koalescentnog efekta: kapljice ulja se lepe za mrežastu površinu.

Sa povećanjem volumena ulja, veće kapljice se odvajaju od mrežaste površine i pomeraju ka površini vode. Sloj ulja mora biti odvojen od separatora po dostizanju određene debljine. Dostizanjem maksimalne debljine sloja ulja izlazni zatvarač automatski isključuje odvod separatora.

Tehnička dokumentacija