Ulični slivnici

Ulični slivnici

 

 

  • Prefabrikovani betonski ulični slivnik za različite namene
  • Modularni sistem
  • Unutrašnji prečnik 450mm
  • Za povezivanje sa PVC ili betonskom cevi

Pregled sistema

Prefabrikovani betonski modularni elementi formiraju različite tipove uličnih slivnika. Primenjuju se za javne površine i saobraćajnice. Ulični slivnici su usklađeni i primenjuju se zajedno sa ulivnim rešetkama prema EN 124.

Različite mogućnosti izbora pri isporuci:

  • Priključak za cev sa mufom od PVC-a ili betona
  • Sa ili bez sifona
  • Među elementi i prstenovi različitih visina
  • Model sa držačima za koficu
  • Unutrašnji prečnik 450mm

Suvi plitki slivnik

Mokri slivnik sa taložnikom

Kofice

Pocinkovani čelik, dug Pocinkovani čelik, kratak Pocinkovani čelik, za rešetku 300×500 Plastika, duga Plastika, kratka

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
Ulični slivnici