Keramičke kanalizacione cevi

Keramičke kanalizacione cevi
 • Proizvodnja 100% bez otpada, sposobnost reciklaže
 • Cevi prečnika DN150-1200, dužine 2/2,5m
 • Podnose visoka dinamička i statička opterećenja
 • Otporne na temperaturne promene, deformacije, ne gori, ne korodira
 • Dostupni i fazonski komadi

Pregled sistema

Keramičke cevi-KERAMO

 

Keramo glazirana keramika:

 • Glazirana keramika sastoji se od gline, šamota (mlevenog loma glazirane keramike) i vode.
 • Kod potrošnje energije i emisije štetnih materija glazirana keramika ima najbolja svojstva u poređenju sa drugim materijalima.
 • Proizvodnja koja je 100 % bez otpada kao i sposobnost reciklaže govore takođe u prilog ovog materijala.
 • za gravitacionu kanalizaciju (0,5 – 1 – 2,4 bar)
 • proizvedeno u skladu sa EN 295 standardom
 • u skladu sa standardom kvaliteta ISO 9001: 2008

 

Asortiman cevi:

Prečnici: Klase čvrstoće: Dužine:
DN 100 – 150 klasa jedne čvrstoće – normalno 1 / 1,25 / 1,5 m
DN 200 – 600 2 klase čvrstoće (normalna čvrstoća/dodatna čvrstoća) 2,5 m
DN 700 – 800 jedna klasa čvrstoće – extra 2,0 m

Fitinzi i pribor:

ORIGINALNA OPREMA

 • Rešenja za kompletne sisteme, uključujući dodatke od DN 100 do DN 800 mm
ŠAHTE

 • Prečnik DN 400, DN 600, DN 800 and DN1000 mm
 • Na zahtev, do mesta postavljanja

KONTROLA KVALITETA-označavanje:

 • Fabrika
 • Datum: dan-mesec CE-godina
 • Prečnik (mm)
 • Sklopni sistem (C ili F)
 • Snaga drobljenja (kN/m)
 • Kontrolni institut
 • Standard (EN 295)

Fitinzi: nalepnica

Svaka od staklo-keramičke glinene cevi je označena neizbrisivim pečatom

SPOJNICE

Gumeni spoj

DN 100-200

Sistem „F“

Spoj L

Kompresioni spoj

DN 200-800

Sistem „C

Spoj K

 

Kompresioni spoj

DN 300-600

Sistem „C“

Spoj S

L-spoj saglasno sistemu F

K-spoj saglasno sistemu C

S- spoj saglasno sistemu C


Zašto KERAMO:

 • podnosi visoka dinamička opterećenja – otporan na bubrenje
 • podnosi visoka statička opterećenja – temeni i uzdužni pritisak
 • otporan na deformacije
 • konstantan modul elastičnosti
 • ne gori
 • ne korodira
 • otporan na ispiranje pod pritiskom
 • otporan na abraziju
 • otporan na temperaturne promene
 • visoke hidrauličke glatkoće
 • nepropusnost cevi i spojeva

Cevi od glazirane keramike glazirane su iznutra pa zahvaljujući tome poseduju optimalnu hidrauličku glatkoću

 • Glazura povećava hidrauličku efikasnost
 • Hidraulička glatkoća ostaje jednaka tokom celog trajanja upotrebe
 • Glatke cevi snižavaju troškove gradnje i pogona!
 • glatko → veliki protok → mali presek
 • glatko → manje taloga → manje ispiranja

Ugradnja

Ispuštanje/polaganje

Učvršćenje na težištu

Sigurnost ugradnje markiranjem temena

Najvažnije osobine:

 • Zatezna čvrstoća savijanja …………………………………………………….. 15 la 40 N / mm2
 • Modul elastičnosti …………………………………………………………………. ~ 50.000 N/mm2
 • Snaga drobljenja, zavisno od nominalne veličine, od …………………… 64 do 160 kN/m
 • Zategnutost …………………………………………………………………………………. do 2,4 bara
 • Hemijska otpornost ………………………………………………………………………. pH 0 do 14
 • Termička otpornost ………………………………………………………………….- 10 ° C ÷ 70 ° C
 • Biološki otpor ………………………………………………………………………………… osigurano
 • Zamor ……………………………………………………………………………………….. osigurano
 • Hrapavost zida …………………… …………………………………. ………………….. k 0,02 mm
 • Otpornost na habanje .…………………………………………. …………………… a ≤ 0,25 mm
 • Otpornost na visoki pritisak … …………………………………………… ………… do 280 bara
 • Vek trajanja usluge ………………………………………… ……………………. preko 100 godina

Tehnička dokumentacija

Naziv Šifra Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat

Slični proizvodi