Pumpne stanice

Pumpne stanice
 • Prepumpavanje otpadnih voda
 • Moguća su individualna rešenja
 • Kratko vreme ugradnje, gotovi monolitni vodonepropusni rezervoari, prilagođavanje lokalnim propisima

Pregled sistema

Zahtevi modernih projekata, odnosno nivelacija terena na kojima se oni izvode sve češće zahtevaju prepumpavanje otpadnih voda odnosno primenu pumpnih stanica.

Naša kompanija ima dosta iskustva sa izradom ovih postrojenja i možemo ponuditi kompletna rešenja za različite projekte.

Prefabrikovana crpna stanica od betona

Primena:

Kod svih projekata gde je nephodno prepumpavanje otpadnih voda moguća je izrada gotovih crpnih stanica na osnovu konkretnih zahteva korisnika. Moguća su individualna rešenja po pitanju dubine ugradnje uliva / izliva, vrste pumpe, osiguranja potiska, klase opterećenja, upravljačke jedinice i sl.

Prednosti:

 • kratko vreme ugradnje
 • nije potrebna oplata / gotovi rezervoari se isporučuju na gradilište
 • moguće prilagođavanje lokalnim propisima
 • monolitni vodonepropustni rezervoari
Informacije koje treba dostaviti:

 • Vrsta otpadne vode
 • Kapacitet i visina dizanja
 • Dubina uliva
 • Klasa opterećenja poklopca
 • Upravljačka jedinica (unutra/spolja)
 • Željeni tipovi pumpi
 • Posebni zahtevi

Tehnička dokumentacija

Slični proizvodi