Septičke jame

  • Gradi se u područjima gde ne postoji izgrađen gradski kanalizacioni sistem
  • Služi sa skladištenje otpadnih voda
  • Rezervoari od armiranog betona
  • Zaštitni premaz koji obezbeđuje punu hermetičnost

» Više

  • Uliv
  • Liveno gvozdeni poklopac DN600, klase D400kN
  • Spoljna ugradnja, bez dodatnih građevinskih radova
  • Različite mogućnosti odabira zapremine

» Manje