Mehanički tretman otpadnih voda

Mehanički tretman otpadnih voda
 • Uređaji koji štite pumpe i nizvodnu procesnu opremu od kvarova izazvanih krupnim otpadom u otpadnoj vodi
 • Melju krupan otpad na veličinu koje pumpa može da savlada
 • Primena: poslovni i industrijski objekti, prehrambena industrija, komunalne otpadne vode, reciklažni centri

Pregled sistema

Drobilice i sistemi za usitnjavanje krupnog otpada iz otpadne vode

Predstavljaju uređaje koji štite pumpe i nizvodnu procesnu opremu od kvarova izazvanih krupnim otpadom u otpadnoj vodi. Oni melju krupan otpad na veličinu koje pumpa može bez problema savladati a dodatno se i takav usitnjeni otpad može ukloniti iz vode ukoliko postoje takvi zahtevi.
Područja primene:

 • Poslovni i industrijski objekti
 • Kazneno-popravne institucije
 • Prehrambena industrija
 • Institucionalna primena
 • Membranski bioreaktori
 • Komunalne otpadne vode
 • Okeanski i recni plovni objekti, marine
 • Parkovi i rekreativni objekti
 • Petrohemijska postrojenja
 • Reciklažni centri
Konsutrukcija:

 • Robustan, visokokvalitetni materijal od nerđajućeg čelika AISI 316
 • Izgrađen duž vertikalnih osovina
 • IP68 zaštićen motor, 25:1 reduktor i visok obrtni moment
 • Rezači i odstojnici od kaljenog čelika visoke tvrdoće
 • Dvostruko zaptivanje na kraju osovine
 • Donji i gornji ležaj
 • Sopstvena kontrolna jedinica,
 • Rad zasnovan na kontroli nivoa i vremena

Mogućnosti ugradnje

 • U otvoreni kanal ili crpnu stanicu – Sistem okvira vodice od nerđajućeg čelika prema zahtevima lokacije
 • U cevovod – Između para prirubnica, u već postojeći ili novi deo cevi.

Tehnička dokumentacija