Pumpne stanice

  • Prepumpavanje otpadnih voda
  • Moguća su individualna rešenja
  • Kratko vreme ugradnje, gotovi monolitni vodonepropusni rezervoari, prilagođavanje lokalnim propisima