PURABLUE ECO separator lakih tečnosti

PURABLUE ECO separator lakih tečnosti
 • Separatori PURABLUE ECO sa hidraulički optimizovanim vrtložnim kretanjem velikom brzinom koriste se za zadržavanje naftnih supstanci i suspenzija kaom uređaja bez filtera
 • PROCES PREČIŠĆAVANJA-Efikasno odvajanje frakcija zagađivača zahvaljujući primeni dva procesa u separatoru-flotacije i sedimentacije
 • FILTERI-koristi se drenažni sistem bez filtera, omogućavanja rada separatora u poplavnim područjina
 • EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za sadržaj supstanci poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora
 • REZERVOAR-telo od betona ili armiramog betona, elementi od betona klase minimalno C25/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENT-proizveden po normi PN-EN 858
 • SERTIFIKAT-potvrđuje ECO-frendly ekološki siguran rad separatora
 • KLASA OPTEREĆENJA-sve klase opterećenja do D400kN
 • UGRADNJA-spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE-Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ule/sonda za prelivanje)

Pregled sistema

PRINCIP RADA SEPARATORA

Separatori PURBLUE®ECO sa hidraulički optimizovanim vrtložnim kretanjem velikom brziinom se koriste za zadržavanje naftnih sup-stanci i suspenzija kao uređaja bez filtera. Oni su revolucionarno rešenje koje je u skladu sa standardom PN-EN 858.

PROCES PREČIŠĆAVANJA: Efikasno odvajanje frakcija zagađivača  zahvaljujući primeni dva procesa u separatoru-flotacije i sedimentacije.  Proces se zasniva na spin-heličkom kretanju.

FILTERI: Koristi se drenažni sistem bez filtera, omogućavanje rada separatora u poplavnim područjima.

EFEKAT PREČIŠĆAVANJA: ≤1mg/l za za sadržaj supstanci  poreklom od naftnih derivata na izlazu iz separatora.

REZERVOAR: Telo od betona ili armiranog betona,  elementi od betona klase minimalno C35/45, W8, F150.

REFERENTNI DOKUMENT: Proizvedeni po normi  PN-EN 858

SERTIFIKAT: Potvrđuje ECO-frendly ekološki i siguran rad separatora

KLASA OPTEREĆENJA: Sve klase opterećenja do D400 kN

UGRADNJA: Spoljna ugradnja / bez dodatnih građevinskih radova

OPCIJE: Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ulje/sonda za prelivanje)

KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

 1. Poklopac odgovarajuće klase opterećenja
 2. Radi u poplavnim područjima
 3. Odvodni sistem bez filtera
 4. Cev/deflektor na ulazu koji stvara vrtložnu struju
 5. Prefabrikovani rezervoar sa poklopcem
Na ulazu separatora se nalazi cev ili deflektor (od DN 500), koji forsira vtrložnu struju unutar uređaja, što pove-ćava efikasnost predtretmana. Na izlazu iz separatora nalazi se drenažni sistem sa posebnom strukturom koja obezbeđuje potreban efekat čišćenja bez potrebe za korišćenjem filtera. Sistem za odvodnjavanje, zahvaljujući svom dizajnu omogućava rad u poplavnim područjima bez rizika od ispiranja nataloženih nečistoća.

Tehnička dokumentacija