AN-Alfa taložnici

AN-Alfa taložnici
  • Rezervoari su proizvedeni od armiranog betona C30/37
  • Veza između ploče i rezervoara zatvorena gumenom zaptivkom i vijcima
  • Vijci su vodotporni i ostaju fleksibilni
  • Rezrvoari se obično prazne vozilom za kanalizaciju
  • Rezervoari opremljeni odvodima služe za skladištenje kišnice za eventualnu dalju upotrebu u navodnjavanju ili u tehničke svrhe

Pregled sistema

Akumulacioni rezervoari su pokriveni, podzemni vodonepropusni rezervoari bez drenaže, tako da se akumulira voda sanitarne kanalizacije. Rezervoari se obično prazne vozilom za kanalizaciju. Rezervoari opremljeni odvodima služe za skladištenje kišnice za eventualnu dalju upotrebu u navodnjavanju ili u tehničke svrhe.

Rezervoari su proizvedeni od armiranog betona C30/37, dok je veza između ploče i rezervoara zatvore-na gumenom zaptivkom i vijcima koji su vodotporni i ostaju fleksibilni.

Art.br. Opis Taložnik (m3) Dimenzije LxWxH (mm) DN (mm) Težina rezervoara (kg) Ukupna težina (kg)
89001000 AN 2 2 Ø1.440×2.100 na zahtev 2.850 3.580
89001001 AN 3 3 Ø1.840×1.800 na zahtev 3.430 4.680
89001002 AN 5 5 Ø2.390×1.700 na zahtev 4.680 6.680
89001003 AN 9,5 9,5 2.500×2.400×2.250 na zahtev 7.900 10.600
89001004 AN 12 12 3.100×2.400×2.250 na zahtev 8.600 11.600
89001005 AN 14,5 14,5 3.700×2.400×2.250 na zahtev 10.500 14.500
89001008 AN 16,9 16,9 4.300×2.400×2.250 na zahtev 11.800 16.450
89001009 AN 19,4 19,4 4.900×2.400×2.250 na zahtev 13.000 18.300
89001006 AN 20 20 6.000×2.300×2.000 na zahtev 10.000 20.000
89001010 AN 21,9 21,9 5.500×2.400×2.250 na zahtev 14.300 22.050
89000911 AN 22 22 6.000×2.300×2.250 na zahtev 12.000 22.000
89001007 AN 25 25 6.000×2.300×2.500 na zahtev 12.000 24.000

Tehnička dokumentacija