PURATOR samostalni taložnici

PURATOR samostalni taložnici
 • Taložnik je sačinjen od gotovih fabričkih elemenata-rezervoara od armiranog betona
 • Rezervoar taložnika je dodatno zaštićenspecijalnom farbom koja obezbeđuje punu hermetičnost kao i otpornost na supstance poreklom od naftnih derivata
 • Uliv/izliv na zahtev
 • Liveno gvozdeni poklopac, Ø600, klasa D400kN
 • Najčešća primena taložnika: spoljna parkirališta, saobraćajnice (putevi i autoputevi), benzinske stanice, automatske perionice, ručne perionice za putnička vozila, autoservisi, skladišta i proizvodni pogoni, transformatorske stanice, autootpadi

Pregled sistema

Samostalni taložnici

Taložnici su uređaji za sedimentaciju čvrstih materija (na pr. šljunka, peska) i suspenzija sadržanih u kišnici koja se uliva u uređaj. Dizajn taložnika određen je korišćenjem modela simulacije protoka kako bi se optimizovalo izvođenje razdvajanja.

 Značajno se poboljšava odvajanje u dve faze: voda i suspendovane čestice. Svi drugi delovi sistema taložnika su takođe hidraulički optimizovani. To osigurava idealne uslove protoka unutar taložnika što dovodi do maksimizacije performansi. Koriste se u sistemima za prethodnu obradu koji prethode separatorima naftnih derivata.

Taložnik je sačinjen od gotovih fabričkih elementa. Rezervoar taložnika je dodatno zaštićen specijalnom farbom koja obezbeđuje punu hermetičnost kao i otpornost na supstance poreklom od naftnih derivata. Svi elementi koji čine unutrašnju i spoljašnju opremu taložnika, izrađeni su od materijala otpornih na rad u agresivnoj sredini i ne zahtevaju dodatu izolaciju i zaptivanje.

Kontaminirana voda koja ulazi kroz dovod u taložnik, kao rezultat zadržavanja u uslovima sporog protoka, uzrokuje odvajanje u dve faze: vodu i suspendovane čestice. Čestice teže od vode kao rezultat sedimentacije padaju na dno uređaja, dok one lakše lebde gore i sakupljaju se ne površini vode u taložniku.

Najćešća primena taložnika je:

 • Spoljna parkirališta
 • Saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • Benzinske stanice
 • Automatske autoperionice
 • Ručne autoperionice za putnička vozila
 • Autoservisi
 • Skladišta i proizvodni pogoni
 • Transformatorske stanice
 • Autootpadi

Purator samostalni taložnici

STRUKTURA TALOŽNIKA:

Taložnik se sastoji se od sledećih elemenata:

 • rezervoara od armiranog betona
 • ulaza, izlaza
 • liveno gvozdenog poklopca Ø600, klase D400kN.

Zaprljana kišnica ulazi kroz otvor u cev, koja omogućava proces taloženja – čime se postiže potpuno korišćenje zapremine taložnika. Već na izlazu iz cevi počinje proces sedimentacije taloga sadržanog u otpadnim vodama – uzrokuje se odvajanje u dve faze: vodu i suspendovane čestice.

Materije lakše od vode se uklanjaju tako što se usporavanjem toka vode omogući njihovo isplivavanje na površinu, sa koje se sakupljaju na pogodan način.

Art br. Vkor (m3) Unutrašnji prečnik DW (mm) Uliv/Izliv DN (mm) Dubina uliva KD uliva (mm) Dubina izliva KD izliva (mm) Ugradbena visina Et (mm)
ST-10-0,8 0,8 1000 na zahtev 520 570 1750
ST-15-1,7 1,7 1500 na zahtev 625 675 1800
ST-15-2,5 2,5 1500 na zahtev 665 715 2300

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
PURATOR samostalni taložnici


ST-10-0.8

ST-15-1.7
ST-15-2.5

Slični proizvodi