EKOLIP-B separator organskih masti

EKOLIP-B separator organskih masti
  • Separatori organskih masti izrađeni u rezervoaru od armiranog betona i namenjeni su za ugradnju u zemlju
  • Proizvedene po normi EN 1825
  • Sve klase opterećenja do D400kN
  • Jednostavna i ekonomična ugradnja
  • U sastavu rezervoara i integrisani taložnik

Pregled sistema

Separatorii tipa Ekolip B su izraženi u rezervoaru od armiranog betona i namenjeni su za ugradnju u zemlju.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

  • Proizvedeni po normi EN 1825
  • Sve klase opterećenja do D400 kN
  • Jednostavna i ekonomična ugradnja
  • U sastavu rezervoara i integrisan taložnik
Art.br. NS l/s Taložnik m3 Unutrašnji Ø D mm Uliv/Izliv DN mm Dubina Uliva Zt mm Dubina izliva At mm Ugradbena visina Et mm Ukupna Težina t Težina najvećeg dela
ECOLIP B FA-2-10 2 0,2 1000 110 520 570 1750 1,9 1,4
ECOLIP B FA-4-10 4 0,4 1000 160 545 595 1750 1,9 1,4
ECOLIP B FA-5-15 5 0.46 1500 160 625 675 1800 3,6 2,6
ECOLIP B FA-7-15 7 0,7 1500 160 665 715 2300 4,8 3,8

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
EKOLIP BFA 2-10FA 4-10
FA 5-15
FA 7-15