Blog

Procena životnog ciklusa proizvoda: Ključ ka održivom razvoju

U današnjem svetu, gde se održivost sve više prepoznaje kao ključni faktor u poslovanju, procena životnog ciklusa proizvoda (LCA - Life Cycle Assessment) postala je neophodan alat za mnoge kompanije.
U saradnji sa našim partnerom, austrijskom kompanijom BG-Graspointner GmbH, renomiranim proizvođačem linijskih sistema za odvodnjavanje potrudili smo se da Vam obezbedimo detaljan uvid u sve raspoložive sisteme koji se mogu primeniti na različitim aplikacijama i objektima.