Savremeni sistemi i inovativna rešenja u oblasti odvodnjavanja

U saradnji sa našim partnerom, austrijskom kompanijom BG-Graspointner GmbH, renomiranim proizvođačem linijskih sistema za odvodnjavanje potrudili smo se da Vam obezbedimo detaljan uvid u sve raspoložive sisteme koji se mogu primeniti na različitim aplikacijama i objektima.

U zavisnosti od materijala, konstrukcije i primene, sistemi u katalogu su podeljeni u sledeće grupe:

  • FILCOTEN
  • CLASSIC
  • GATIC
  • FLEX

Pored osnovnih informacija o proizvodima katalog sadrži sve neophodne podatke za hidraulički proračun i odabir odgovarajućih sistema, njihovu ugradnju i korišćenja, kao i veliki broj interesantnih fotografija uspešnih referentnih projekata. Nadam se da ćete uživati u korišćenju ovog kataloga i da će vam olakšati razumevanje naših ponuda i stimulisati primenu naših sistema na vašim projektima.

U slučaju potrebe za štampanim primerkom kataloga ili dodatnim pitanjima naš prodajni tim Vam stoji na raspolaganju!

Elektonsku verziju kataloga možete preuzeti ovde SISTEMI ODVODNJAVANJA.