Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

Sistemi za infiltraciju i retenziju

Kod novijih projekata veoma cesto se postavlja problem šta raditi sa otpadnom atmosferskom vodom u slucaju da nema kanalizacione mreže ili je kapacitet postojece nedovaljan. Zahvaljujuci iskustvu sa projekata u okolnim zemljama naša kompanija je u mogucnosti da svojim partnerima ponudi razlicite opcije skladištenja i upravljanja tim otpadnim vodama.

Savremena rešenja omogucavaju formiranje retenzionih sistema u kojima ce se otpadna voda skladištiti i eventualno ponovo koristiti ali i infiltracionih sistema u kojima ce se vršiti postepeno ispuštanje vode u tlo.


Uslovi za primenu infiltracionih sistema
  • Povoljna geomehanika terena
  • Koeficijent brzine oticaja u propisanom opsegu
  • Minimalno rastojanje 1 m od nivoa podzemnih voda
  • Precišcena kišnica bez zagađujućih sastojaka
  • Bez postojecih stajacih voda u iskopu


Osnovni tipovi sistema
1) INFILTRACIONE PLASTICNE KUTIJE 2) POCINKOVANE CEVI U KOMBINACIJI SA SLOJEVIMA GRANULATA

Kompanija PURATOR može ponuditi kompletnu uslugu, hidraulickog proracuna, odabira odgovarajuceg rešenja, kao i nadzor nad ugradnjom sistema.

U slucaju konkretnih projekata molim da kontaktirate naš prodajni tim.
Molimo unesite ispravnu email adresu