Katalog Ekološki inženjering

Novi katalog kompanije Purator spreman i dostupan svim našim klijentima. Ovog puta pokušali smo da u okviru jedne knjige predstavimo sve grupe proizvoda koje imaju za cilj zaštitu čovekove sredine a predstavljaju savremene sisteme koji su u potpunosti u skladu sa modernom gradnjom i prirodom.

Oblast koju smo nazvali ekološki inženjering obuhvata neke od proizvoda koje naša kompanija već godinama uspešno primenjuje na tržištu ali i inovacije i nove sisteme koji su sve više traženi u modernim projektima.

U saradnji sa našim partnerima potrudili smo se da Vam obezbedimo detaljan uvid u sve raspoložive sisteme koji se mogu primeniti na različitim aplikacijama i objektima.

Sistemi u katalogu su podeljeni u sledeće grupe:

  1. SEPARATORI LAKIH TEČNOSTI
  2. SEPARATORI ORGANSKIH MASTI
  3. SAMOSTALNI TALOŽNICI I SEPTIČKE JAME
  4. SISTEMI ZA INFILTRACIJU I RETENZIJU
  5. POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  6. MEHANIČKI TRETMAN OTPADNIH VODA
  7. TABLASTI ZATVARAČI I NEPOVRATNE KLAPNE
  8. PUMPNE STANICE
  9. USLUGE

Pored osnovnih informacija o proizvodima katalog sadrži sve neophodne podatke za hidraulički proračun i odabir odgovarajućih sistema, njihovu ugradnju i korišćenja, kao i veliki broj fotografija uspešnih referentnih projekata.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju ovog kataloga i da će vam olakšati razumevanje naših ponuda i stimulisati primenu naših sistema na vašim projektima.

U slučaju potrebe za štampanim primerkom kataloga ili dodatnim pitanjima naš prodajni tim vam stoji na raspolaganju!

Elektronsku verziju kataloga možete preuzeti na ovom linku: EKOLOŠKI INŽENJERING