Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

  • Postrojenja u armirano betonskom rezervoaru
  • Vodonepopusan i namenjen za sve klase opterećenja
  • Može se koristiti pri visokim nivoima podzemnih voda i u poplavnim područjima
  • Oblast primene u opsegu od 4 do 200 ES