Trg u Požarevcu

Naziv projekta: Gradski trg

Lokacija: Požarevac

Investitor: Grad Požarevac

Izvođač: PZP Požarevac

Opis radova:

Još jedan primer spoja tehničkih karakteristika naših sistema odvodnjavanja i estetskih zahteva modernog projektovanja.

Na trgu i prilaznoj pešačkoj zoni u Požarevcu uspešno su primenjeni naši sistemi Filcoten light u spoju sa šlic rešetkom.

Preko 200 dužnih metara ovih kanala obezbeđuju odvodnjavanje predmetnih površina i ukrašavanju modernu pešačku zonu.

Ova kombinacija tela kanala i šlic ulivnog nastavka se često primenjuje kod arhitektonski zahtevnih projekata i može veoma efikasno rešiti odvodnjavanje.

Ovde predstavljamo nekoliko interesantnih fotografija.

Godina: 2023.

Proizvodi koji su korišćeni