Terazijski podzemni prolaz u Beogradu

Naziv projekta: Podzemni prolaz na Terazijama

Lokacija: Beograd

Investitor: Grad Beograd

Izvođač: Ras inženjering d.o.o.

Opis radova:

Da bi zadovoljili zahteve savremenih projekata, linijski sistemi odvodnjavanja moraju podneti hidrauličko opterećenje, pogotovo u vreme aktuelnih atmosferskih padavina veoma jakog intenziteta, ali u isto vreme ispuniti visoke estetske kriterijume modernog projektovanja. Ovo posebno dolazi do izražaja na projektima u centralnim gradskim zonama.

Jedan od interesantnih primera, koje projektanti mogu koristiti, jesu naša rešenja linijske odvodnje primenjena na podzemnim prolazima na Terazijama u centru Beograda.

Sistemi Filcoten Pro Mini i Filcoten Light sa odgovarajućim rešetka idealno su rešenje za ovakve tipove projekata.

Predstavljamo vam nekoliko fotografija uspešno primenjenih Filcoten sistema odvodnjavanja.

Godina: 2023. 

Proizvodi koji su korišćeni