Procena životnog ciklusa proizvoda: Ključ ka održivom razvoju

U današnjem svetu, gde se održivost sve više prepoznaje kao ključni faktor u poslovanju, procena životnog ciklusa proizvoda (LCA – Life Cycle Assessment) postala je neophodan alat za mnoge kompanije. LCA omogućava organizacijama da sagledaju ekološke uticaje svojih proizvoda kroz sve faze njihovog postojanja – od ekstrakcije sirovina do krajnjeg odlaganja.

Šta je procena životnog ciklusa proizvoda?

Procena životnog ciklusa proizvoda je metodologija koja analizira uticaj proizvoda na životnu sredinu tokom celog njegovog životnog ciklusa. To uključuje:

 1. Ekstrakciju i obradu sirovina: Analiza počinje sakupljanjem i preradom materijala potrebnih za proizvodnju.
 2. Proizvodnju:  Faza proizvodnje uključuje sve procese potrebne za pretvaranje sirovina u gotov proizvod.
 3. Distribuciju: Transport gotovih proizvoda do tržišta i potrošača.
 4. Upotrebu: Korisnici koriste proizvod, što može imati različite ekološke uticaje zavisno od vrste proizvoda.
 5. Zbrinjavanje ili reciklažu: Na kraju životnog ciklusa, proizvodi se odlažu ili recikliraju, što takođe ima značajne ekološke implikacije.

Zašto je LCA važan?

Procena životnog ciklusa proizvoda pomaže kompanijama da identifikuju i razumeju gde su najveći ekološki uticaji njihovih proizvoda. Na osnovu tih informacija, mogu da donesu informisane odluke o tome kako da smanje negativne efekte na životnu sredinu.

Na primer, kompanija može otkriti da najveći deo ugljeničnog otiska njihovog proizvoda potiče iz faze proizvodnje. Ovo može voditi ka promenama u proizvodnom procesu, korišćenju manje štetnih materijala ili prelasku na obnovljive izvore energije. U isto vreme, LCA može pomoći u identifikovanju mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti ili unapređenje reciklažnih programa.

Faze procene životnog ciklusa

Proces LCA obuhvata nekoliko ključnih faza:

 1. Definisanje ciljeva i obuhvata: Prvi korak je jasno definisanje šta se procenjuje i koji su ciljevi procene. Ovo uključuje određivanje granica sistema i identifikaciju ključnih indikatora ekološkog uticaja.
 2. Inventarni proračun: U ovoj fazi se prikupljaju podaci o svim relevantnim unosima (kao što su sirovine i energija) i izlazima (kao što su emisije i otpad) tokom životnog ciklusa proizvoda.
 3. Procena uticaja: Podaci prikupljeni u prethodnoj fazi se analiziraju kako bi se procenio njihov uticaj na životnu sredinu. Ova analiza uključuje različite kategorije, kao što su globalno zagrevanje, zakiseljavanje, eutrofikacija i toksičnost.
 4. Tumačenje rezultata: Konačna faza je tumačenje rezultata analize i identifikacija ključnih područja za poboljšanje. Ovaj korak često uključuje formulaciju preporuka za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Prednosti korišćenja LCA

Implementacija LCA metodologije donosi brojne prednosti:

 1. Unapređenje održivosti: Pomaže kompanijama da postanu ekološki odgovornije i smanje svoj negativni uticaj na životnu sredinu.
 2. Regulatorna usklađenost: Pomaže u ispunjavanju sve strožih ekoloških propisa i standarda.
 3. Konkurenstka prednost: Ekološki svesne kompanije mogu steći bolju reputaciju i lojalnost potrošača, što im može dati prednost na tržištu.
 4. Smanjenje troškova: Identifikovanjem neefikasnosti i prilika za poboljšanje, kompanije mogu optimizovati resurse i smanjiti troškove proizvodnje.

Zaključak

Procena životnog ciklusa proizvoda je moćan alat koji može pomoći kompanijama da postanu održivije, efikasnije i konkurentnije. Korišćenjem LCA metodologije, organizacije mogu da identifikuju ključna područja za unapređenje i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. U svetu u kome održivost postaje sve važnija, LCA predstavlja ključnu strategiju za postizanje ekoloških i poslovnih ciljeva.

FILCOTEN® – Održiva inovacija

Ekološka održivost kroz celi životni ciklus.

• Započinje u fazi razvoja proizvoda počevši od izbora sirovina, preko proizvodnog procesa do konačne mogućnosti potpunog recikliranja
• 70% manja težina u poređenju sa betonskim proizvodima istih svetlih otvora, znatno smanjenje emisije CO2 pri transportu.
• Manipulacija na skladištu, kao i na gradilištu pri ugradnji takođe je lakša i jednostavnija.
• Potpuno automatizovani proizvodni proces omogućava radnicima mnogo bolje uslove rada.
• U toku proizvodnje se ne stvara skoro nikakva buka.
FILCOTEN® je proizvod isključivo od mineralnih sirovina. Ne primenjuju se nikakvi veštački elementi, tako da se FILCOTEN® proizvodi mogu u potpunosti reciklirati.

FILCOTEN® – tehnologija u harmoniji sa prirodom

LCA  za FILCOTEN®
Prema ISO 14040 i ISO 14044
Za građevinske proizvode to je regulisano u EN 15804

Obuhvata faze   „Od kolevke do vrata“ + Transport:

• Sirovine
• Transport sirovina
• Proizvodni proces BG
• Prevoz do kupca / gradilišta

To su sve faze na koje BG može direktno uticati!

Procene uticaja se radi uporedivosti izražavaju u ekvivalentima. Potencijal globalnog zagrijavanja GWP – ekvivalent CO₂ u kgFILCOTEN® HPC je ekološki prihvatljiv materijal i u proizvodnji i u upotrebi: