Visokogradnja

Naša kompanija je dugi niz godina prisutna na svim važnim projektima u oblasti visokogradnje na našem tržištu. Svojim rešenjima i proizvodima uspešno smo rešili različite zahteve projektanata i građevinskih kompanija na projektima poput velikih poslovnih i stambenih objekta, hipermarketa, benzinskih stanica, zdravstvenih i sportskih centara, industrijskih hala i sl.

FERROTECH - Liveno - gvozdeni podni i krovni slivnici

Karakteristike materijala

Telo slivnika: Sivi liv, epoksi obložen
Prirubnički prsten: liveno gvožđe
Gornji deo slivnika: plastika ili liveno gvožđe
Rešetka: nerđajući čelik ili liveno gvožđe

 • Otpornost na visoke temperature do 400°
 • Visoka apsorpcija buke
 • Jednaki koeficijent toplotnog širenja sivog liva i betona osiguravaju dobro prijanjanje slivnika u konstrukciju poda.


Privremeni zaštitni poklopac

Štiti slivnik i cev od otpadaka tokom građevinskih radova.
Poklopac mora biti uklonjen pre instalacije gornjeg dela slivnika.Plastični sifon

Sa nivoom vode od 60 mm, četvorostruko zaptivanje;
jednostavno se vadi radi čišćenja slivnika.Preventivna zaštita od požara

FERROTECH® podni slivnici su izrađeni od materijala koji je otporan na požar.
Dodatno dvodelni slivnici mogu imati i FIRESTOP sifone. Integri sani protiv požarni uložak, testiran u skladu sa BS EN 1366, osigurava zaštitu čak i u najtežim slučajevima požara, smanjujući prolaz dima na ostale nivoe zgrade i sprečavajući prolaz kiseonika koji omogućava širenje vatre.Uzemljenje

Svi FERROTECH dvodelni podni slivnici imaju uzemljenje.Drenažni gumeni prsten

Gornji delovi slivnika se isporučuju sa drenažnim prstenom, koji služi za odvodnjavanje zaptivnog sloja i podešavanje gornjeg dela slivnika po visini.Opcioni zaptivni prsten

Namenjen za slivnike koji se nalaze u oblasti sa rizikom od povratnog toka, sprečavaju oštećenje izolacije.Varijante prirubnice

Jednodelna prirubnica za
lepljenje ili spajanje topljenjem
sa izolacijom

Dvodelna prirubnica, sa
prirubničkim prstenom, za
sigurniju fiksaciju izolacijePodni slivnici dvodelni modularni sistem

Proizveden i testiran prema EN 1253 za različite primene u odvodnjavanju objekataJednodelni podni slivnici

Proizveden prema EN 1253 sa fiksnim sifonom, dostupan i za veće klase opterećenjaKrovni slivnici dvodelni modularni sistem

Proizveden i testiran prema EN 1253 sa gornjim delovima za različite krovove i produžetke za drugi nivo izolacijePrimer ugradnje

Standardna ugradnja:

 • Podni slivnik sa prirubnicom
 • Izolacija se fiksira na prirubnicu lepljenjem ili zagrevanjem
 • Odgovarajuća visina gornjeg dela slivnika se dobija sečenjem tele skopskog dela. Kako bi se podesio prema orjentaciji pločica gornji deo se rotira.


Standardna ugradnja sa poboljšanim zaptivanjem:

 • Telo slivnika sa dvodelnom prirub nicom
 • Izolacija je pričvršćena na prirubni cu uz pomoć prirubničkog prstena.
 • Odgovarajuća visina gornjeg dela slivnika se dobija sečenjem tele skopskog dela. Kako bi se podesio prema orjentaciji pločica gornji deo se rotira.


Ugradnja za prekid požara:

 • Za sve dvodelne podne i krovne slivnike
 • Dodatak FIRESTOP sifon se može lako ubaciti u telo slivnika čak i zamenom standardnog sifona. Pri dostizanju temperature od 150° protivpožarni uložak se topi i blokira izliv.


Standardna ugradnja na ravnim krovovima:

 • Krovni slivnik sa dvodelnom prirubnicom
 • Produžetak može biti isečen tako da se dobije željena visina.Molimo unesite ispravnu email adresu