Niskogradnja

S obzirom da je naša matična kompanija Purator Wallner&Neubert predstavlja sinonim za proizvode od livenog gvožđa u Austriji, od osnivanja na tržištu Srbije bili smo prisutni na svim važnijim projektima u oblasti niskogradnje. Tokom deset godina rada dokazali smo našu kompetentnost i kvalitet!

FILCOTEN – Jak ali nežan za čovekovu sredinu!

Otpornost na udarno opterećenje i materijal pogodan za čovekovu sredinu su samo dve od mnogih pozitivnih karakteristika koje čine Filcoten jedinstvenim materijalom.

Materijal kombinuje pozitivne osobine klasičnog betona i savremene i lagane konstrukcije smolom vezanog cementa. Filcoten je u potpunosti u skladu sa važećom evropskom normom EN 1433.
OTPORAN NA TEMPERATURE, SMRZAVANJE I UV - ZRAČENJE

S obzirom da su Filcoten kanali izrađeni od cementom vezanih vlakana, oni reaguju na temperaturne promene na isti način kao okolna posteljica od betona. Ovim se postiže kontinualna jedinica i dug vek sistema kanala. Otpornost na smrzavanje je takođe dokazana u skladu sa EN 1433.

POBOLJŠANA OTPORNOST NA UDARNO OPTEREĆENJE

Na taj način se postiže veća sigurnost manipulaciji i ugradnji kanala.

MATERIJAL KOJI SE MOŽE 100% RECIKLIRATI

Kompletan proizvodni proces je fokusiran na očuvanju resursa. Optimizovana potrošnja energije. Najvažnije: Filcoten se može 100% reciklirati. Testirano na institutu u Linzu.

MANJI TROŠKOVI TRANSPORTA, BRŽA UGRADNJA

Zavisno od tipa kanala, Filcoten kanali su do 70% lakši u odnosu na tradicionalne betonske kanale. Manja težina u isto vreme olakšava i ubrzava ugradnju na gradilištu.

PRILAGOĐENE KARAKTERISTIKE POVRŠINE

Veoma glatka unutrašnja površina Filcoten kanala obezbeđuje odlične hidrauličke karakteristike i efekat samo-čišćenja. Spoljašnja struktura kanala obezbeđuje idealno prijanjenje na okolni beton.

Karakteristike površine:

VISOKA OTPORNOST NA PRITISAK

Materijal sa velikim brojem vlakana omogućuje kanal sa tankim zidovima i visokom otpornošću na pritisak. Iz tog razloga su Filcoten kanali lakši a u isto vreme veoma velike nosivosti.

Otpornost na pritisak:

NEZAPALJIV

Otpornost na pritisak:

- Polimerbeton: B1, teško zapaljiv
- Plastika: B2 normalno zapaljiv
- GFK: B2 normalno zapaljiv
- Filcoten: A1 nije zapaljiv

BEZ ŠTETNIH SASTOJAKA

Filcoten ne sadrži veštačke smole i rastvorivače. To znači da nije štetan za čovekovu sredinu i zaposlene u procesu proizvodnje. Filcoten kanali su testirani i odobreni od strane IBR instituta. (Institut fur Baubiologie Rosenheim GmbH).

      FILCOTEN – Light


VEOMA LAGAN A OPET STABILAN

Stabilan a u isto vreme dovoljno lagan za urbane, zelene i druge površine. Filcoten light je kompaktni, ekonomični sistem linijskog odvodnjavanja za različite aplikacije. Nudi sve prednosti Filcoten materijala i namenjen je za polaganje u kamene ploče ili druge površine.

Filcoten light je namenjen za klase opterećenja do C250(u skladu sa EN 1433). Takođe postoje niskoprifilne mini verzije ovog sistema.


GLATKA POVRŠINA

Glatka unutrašnja površine obezbeđuje bolje hidrauličke karakteristike i efekte samo-čišćenja u poređenju sa betonom.

SIGURNOSNI ŠAV

Sigurnosni šav obezbeđuje dihtujući spoj između dva tela kanala.

FILCOTEN ŠLIC REŠETKA

U slučaju da je dizajn važan podjednako kao funkcionalnost onda je primena ove rešetke naš prvi izbor. Namenjen je za specijalna arhitektonska rešenja i sa debljinom šlica 18mm lako se uklapa u okolnu površinu.

REBRASTA SPOLJNA POVRŠINA ZA ANKERISANJE

Inovativna tehnologija proizvodnje daje rebrastu spoljašnju strukturu koja obezbeđuje odlično prijanjanje na okolni beton.

PRIMENA

Prvenstveno se primenjuje za terase, balkone, garaže, trotoare, sportske objekte, pešačke zone i slične objekte.
Klasa opterećenja C250
Filcoten light sa rešetkom od pocinkovanog čelika klase A015
Filcoten light sa mrežastom rešetkom od pocinkovanog čelika klase B125
Filcoten light sa mrežastom rešetkom od livenog gvožđa klase C250      FILCOTEN TEC – Dodatna sigurnost za kanale i rešetke


Filcoten tec sistem za linijsko odvodnjavanje nudi superiorne karakteristike Filcoten materijala i dodatne sigurnosne aspekte. Rebrasta spoljašnja struktura osigurava pripajanje u okolni beton. Specijalna pocinkovana zaštitna ivica omogućava sigurno zaključavanje rešetke sa fiX self – locking sistemom.

Rešetke se jednostavno postavljaju u zaštitne ivice. Filcoten tec MINI je niskoprifilna verzija ovih kanala za male ugradbene visine. Sistem je namenjen za klasu opterećenja do C250.(u skladu sa EN 1433)

PRIMENA

Optimalni za primenu u pešačkim zonama, parkovima, sportskim objektima i parkiralištima. Klasa opeterećenja C250.

ZAŠTITNA IVICA OD POCINKOVANOG ČELIKA

Specijalni dizajno zaštitnih ivica od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika obezbeđuje sigurno zaključavanje rešetke sa fiX self – locking sistemom.

GLATKA POVRŠINA

Glatka unutrašnja površine obezbeđuje bolje hidrauličke karakteristike i efekte samo-čišćenja u poređenju sa betonom.

SIGURNOSNI ŠAV

Sigurnosni šav obezbeđuje dihtujući spoj između dva tela kanala.

COMBee – dizajn rešetke

Jedinstvena saćasta struktura rešetke čini ovu rešetku idealnom za estetske aplikacije. Hidraulički optimizovana ulivna površina sa heel-proof zaštitom za pešačke zone. Filcoten kompozitna rešetka je 100% otporna na koroziju, može biti u potpunosti reciklirana, i otporna je na UV zračenje i temperaturne promene.

ODLIČAN SPOJ

Inteligentan raspored fiksirajućih tačaka sa unutrašnje i spoljne strane zaštitne ivice garantuje perferktan spoj sa Filcoten materijalom.

REBRASTA SPOLJNA POVRŠINA ZA ANKERISANJE

Inovativna tehnologija proizvodnje daje rebrastu spoljašnju strukturu koja obezbeđuje odlično prijanjanje na okolni beton.cc      FILCOTEN PRO – Pravi teškaš kada se radi o karakteristikama


Filcoten pro sistem za linijsko odvodnjavanje ne dozvoljava kompromise. Pored lakoće i stabilnosti ovaj sistem se lako može prilagoditi za različite aplikacije zbog svoje nosivosti do klase opterećenja E600.(u skladu sa EN 1433) Filcoten pro je raspoloživ u manjim MINI verzijama za male ugradbene visine.PRIMENA

Velika nosivost znači da je Filcoten pro najbolji za primenu u komercijalnim objektima kao što su: fabrike, logistički centri i parkirališta, ali i za javne površine poput železničkih stanica, pešačkih zona i stambenih kompleksa. Klasa opterećenja E600.

RAZLIČITE ZAŠTITNE IVICE

Filcoten pro sistem kanala može imati integrisane zaštitne ivice od različitih materijala poput livenog gvožđa, pocinkovanog ili nerđajućeg čelika. 

GEOMETRIJA KANALA /GLATKA POVRŠINA

Optimizovana geometrija kanala i glatka unutrašnja površine obezbeđuje maksimalni protok i efekat samo čišćenja.

VERTIKALNI IZLIV NA SVAKOM KANALU

Svako telo kanal ima mogućnost otvaranja vertikalnog izliva.

SIGURNOSNI ŠAV

Sigurnosni šav obezbeđuje dihtujući spoj između dva tela kanala.

ZAKLJUČAVANJE UZ POMOĆ ZAVRTNJA

Kao alternativa zaključavanja liveno gvozdene rešetke se mogu dodatno zaključati uz pomoć zavrtnja. Odgovarajuće liveno gvozdene rešetke su na raspolaganju zavisno od nominalne širine. Zavrtnji se isporučuju u kompletu. Zavrtnji se mogu menjati.

SIGURNA VEZA ZA REŠETKU

Inteligentna fiX konekcija omogućava jednostavno i brzo veyivanje rešetke za telo kanala u četiri tačke.

NEMA UZDUŽNIH POMERANJA REŠETKE

Dva dodatna žleba oneogućavaju uzdužno pomeranje rešetke i obezbeđuju dodatnu sigurnost.

SAVRŠENA UGRADNJA

Spoljašnja rebrasta struktura omogućava odlično pripajanje i ankerisanje tela kanala u okolni beton.

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Inovativna tehnologija proizvodnje daje rebrastu spoljašnju strukturu koja obezbeđuje odlično prijanjanje na okolni beton.

STABILNOST ZAHVALJUJUĆI FEM ANALIZI

FEM analiza predstavlja kompjuterski upravljanu simulaciju opterećenja za odgovarajuće konstrukcije. Što bolje poznajemo efekat delovanja sila to možemo lakše izabrati odgovarajuće rešenje.


Molimo unesite ispravnu email adresu