Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

E-ONE
Kanalizacija pod pritiskom E-ONE
 • Zahteva minimalno narušavanje okoline
 • Rešava teške kanalizacione aplikacije
 • Dokazana, pouzdana tehnologija
 • Štedi novac

Sistem kanalizacije pod pritiskom se može koristiti u kad imamo reljefni teren, kamenovito zeljište, visoki nivo podzemnih voda, ravan teren ili u kombinaciji sa postojećim sistemima za prikupljanje otpadnih voda da se proširi područje usluge. Najbolje je koristiti kod zaštite postojeće infrastrukture, zaštite ekološki osetljivih područja, zamene postojećih sistema sa septičkim jamama sistemom kanalizacione odvodnje. Mali prečnici cevi drastično smanjuju troškove ugradnje. E/One Kanalizacija počinje sa 32mm prečnikom za bočne cevi od stanice pa do prečnika od 63mm do 100mm u proseku za mrežu.

Sistem sačinjava:

Mala crpna stanica se nalazi u dvorištu ili podrumu svakog doma. Kanalizacija se uliva u crpnu stanicu iz domaćinstva preko cevi (obično 100mm). Rezervoar crpne stanica sadrži specijalno namenski dizajniranu grinder-pumpu sa integrisanom kontrolom nivoa. Pumpa se aktivira kada dubina otpadne vode u rezervoaru dostigne unapred definisan „on“ nivo i nastavlja da radi dok ne dostigne „off“ nivo.Vreme rada je kratko, potrošnja energije je niska, i dug radni vek pumpe je osiguran. Grinder-pumpa melje otpadnu vodu u fin mulj i ispušta je u kanalizacioni vod.

Otpadna voda se može upuštati u :
 • centralno postrojenje za prčišćavanje
 • u crpnu stanicu
 • u šaht
 • Ili u glavni kolektor.

Transport kanalizacione otpadne vode na nekoliko hiljada metara u izlivno mesto koje je na većoj visini je veoma uobičajno za sistem kanalizacije pod pritiskom (KPP).Prednosti kanalizacije pod pritiskom:
 • Instalacija je jednostavna, mali troškovi za nove ili postojeće zajednice
 • Omogućava razvoj lokacija koje su prethodno smatrane “marginalnim”
 • Mali troškovi iskopa , cevi se postavljaju u plitkim rovovima dubine da štiti od mraza
 • Cevi malih prečnika koje prate konturu zemljišta
 • Zahteva mnogo manje izmeštanja ili uništavanja postojećih drveća, travnjaka, trortoara i pozemnih istalacija i sl.

Ove prednosti rezultiraju mnogo niži troškovi ugradnje u poređenju sa tradicionalnim načinom odvodnje otpadnih voda.
Molimo unesite ispravnu email adresu